سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 13 آذر 1399

دفتر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، پس از یک دهه فعالیت صادقانه خود در دوره مدیریت جدید براساس شرح وظایف و برنامه های تدوین شده می کوشد ماموریت های محول شده را در چارچوب فعالیت های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به سرانجام برساند.
این دفتر با توجه به اهمیت و جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در بعد فعالیت های علمی و پژوهشی و همچنین تاثیراتی که بر رشد علم، سیاستگذاری زیست بوم فناوری و نوآوری و نیز توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان کشور دارد، ارتقای کیفی برنامه ها را در سازمان مرکزی معاونت علمی و مراکز وابسته پیگیری می کند و امید دارد با همت همکاران خود در سراسر کشور، برنامه ها و چشم اندازهای در نظر گرفته شده در معاونت علمی و فناوری را عملیاتی نماید.

 

آشنایی با مدیرکل حوزه

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت